ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ รักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่

149

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ประกอบด้วยเขตพื้นที่ ป่าภูเขา, ชุมชนไทยพุทธ, พื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน Support site รวมถึงจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อจำกัดเสรีความพยายาม ในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

    

           ทั้งนี้การปฏิบัติงานกำลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพื้นที่และร่วมกันแจ้งเบาะแสเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-173-2999 และเบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า