แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ด่านท่าสาป เดินหน้าแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ จชต. พร้อมสนับสนุนทุกเมื่อ ทุกโอกาส

264

          วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.30 น. ที่จุดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ด่านตรวจท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนยังจุดบริการดังกล่าว เพื่อสร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจ ในประโยชน์ของการฉีดวัคซีน และมาตรการในการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ยอดการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะลดลงแล้วก็ตาม แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตน ด้วยความระมัดระวังสร้างเกราะป้องกันตนเอง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ก่อนมอบเครื่องใช้ในการป้องกันตนเองให้แก่จุดบริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังด่านตรวจอีกด้วย

          ซึ่งมาตรการฉีดวัคซีนเชิงรุก ในพื้นที่จังหวัดยะลานั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายนไปจนถึง 14 พฤศจิกายน 2564  พร้อมกันทั้ง 4 ด่านหลัก คือ ด่านท่าสาป ด่านเมืองทอง ด่านขุนไวย์ และด่านมลายูบางกอก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเร่งรับวัคซีนลดอาการป่วย ลดการเสียชีวิต พร้อมกับเป็นการคัดกรองตามมาตรการต่างๆ ของทางจังหวัดอีกด้วย

          สำหรับบรรยากาศที่จุดฉีดวัคซีนด่านตรวจท่าสาป พบว่า ได้มีประชาชนรอเข้าคิวรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกกันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีฝนตกมาตลอดทั้งวัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ได้ให้ข้อมูลว่า ประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจากพื้นที่ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนผ่านด่านนี้มา ขอเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ด่านแล้วนับร้อยราย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า