ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้บรรยาย และพากย์ ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,000.00 บาท)

34

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.