จิตอาสา ช่วยเก็บขยะ-กู้ซากอวนใต้ทะเล เพื่ออนุรักษ์แนวปะการังเกาะโลซิน

1284

        ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดกำลังพลอาสาสมัครนักดำน้ำ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 พร้อมด้วยอาสาสมัครนักดำน้ำจังหวัด นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บกู้อวน เครื่องมือประมง และขยะที่ไปปกคลุมแนวปะการัง ณ เกาะโลซิน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อรักษาแนวปะการังให้มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของเหล่าสัตว์น้ำ ตลอดจนเพื่อป้องกันสัตว์ทะเล เข้าไปติดและเกี่ยวพันจนทำให้บาดเจ็บหรือตาย ทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากเศษซากเครื่องมือประมงอีกด้วย ตลอดจนยังเป็นการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ ในการแปรสภาพซากอวนประมง

        จากความร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ส่งผลให้ได้ขยะทะเลเป็นจำนวนมาก โดยขยะที่เก็บกู้ขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลจัดเป็นประเภท อวน และล้อยางรถยนต์ เป็นส่วนใหญ่ โดยลงเก็บขยะใต้ทะเล ซึ่งขยะพลาสติกในทะเลที่มีปริมาณมากนั้นเกิดจากพฤติกรรมการทิ้งขยะของมนุษย์เรานั่นเอง เมื่อขยะพลาสติกสลายตัวกลายเป็นไมโครพลาสติก ก็จะส่งผลให้เกิดอันตรายกับระบบนิเวศ สัตว์น้ำ รวมถึงย้อนกลับมายังมนุษย์ เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำ จึงลอยตัวอยู่เหนือน้ำ ปะปนกับแพลงก์ตอน และกลายเป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น เมื่อคนนำสัตว์ทะเลมากินก็เท่ากับว่ารับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายไปด้วยนั่นเอง  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักดำน้ำอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรใต้ท้องทะเลให้มีความสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล รวมทั้งเป็นการป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ทะเลต่างๆ ด้วย

จิตอาสาภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า