หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเทพา และมอบห้องน้ำให้กับผู้ยากไร้ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค สร้างขวัญและกำลังใจ

364

        เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 น. ที่ โรงพยาบาลเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  พบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค, ถุง PE, ผ้าดิบ และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลเทพา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายแพทย์ เดชา  แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา นายอำเภอเทพา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทพา ปลัดอำเภอเทพา บุคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

        จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาและคณะ เดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่ 9 บ้านน้ำค้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มอบห้องน้ำให้แก่ นางสาวรอฮานี  กามาจิ  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ร่วมกับสามี และบุตรอีก 2 คน นอกจากนี้ยังมีเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ร่วมอีก จำนวน 8 คน สำหรับ การซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน” และโครงการ “เทใจ ให้เธอ” โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมที่พักอาศัยเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2564 พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าของบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

        พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ทางหน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้เล็งเห็นถึงความเป็นอยู่ของ นางสาวรอฮานี กามาจิ ที่มีความยากลำบาก อาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันหลายคน มีความแออัด ไม่มีห้องน้ำใช้ ทางโครงการเทใจให้เธอ จึงได้ประสานกับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ได้ทำการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสร้างห้องน้ำ ปรับปรุงบ้าน ต่อเติมห้องเป็นสัดส่วน ปูพื้นกระเบื้อง ให้ผู้อาศัยได้มีความสุขกับการพักอาศัย

        ในการนี้ การมอบบ้านพักอาศัยให้กับพี่น้องประชาชน เป็นนโยบายของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดทุนทรัพย์ โดยเฉพาะการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ภารกิจในวันนี้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า