เจ้าหน้าที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ออกปราบปรามการกระทำความผิด ว่าด้วยกฎหมายการบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่

431

        ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง ประสานงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน ออกปราบปรามการกระทำผิดการบุกรุกทำลายป่าไม้ในเขตพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง โดยได้มอบหมายให้ นายฟูอาดี  แตปูซู หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน – จันทรัตน์) ชุดคุ้มครองตำบลยะรม และ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ บริเวณป่าเตรียมการสงวนป่าฝั่งขวาแม่น้ำปัตตานี แปลงที่ 2 ท้องที่บ้านไอฆุนุ หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จากการสำรวจพบพื้นที่ตามเป้าหมายแผนบิน โดยขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดแต่อย่างใด จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) ดำเนินการจัดทำบันทึกกล่าวโทษ ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และให้ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวโทษ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ต่อ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

        ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นการกระทำผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า