รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน  ตอน “การจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธี สกัดกั้น Covid – 19” ออกอากาศวันที่ 22 มิ.ย. 64 เวลา 19.00 – 19.30 น. ช่วงข่าวภาคค่ำทาง ททบ.5

186

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า