กรมทหารราบที่ 152 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

399

        วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. กรมทหารราบที่ 152 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะที่ 1 จังหวัดยะลา และ กองร้อยทหารพรานที่ 3007 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย , ข้าวสาร , อาหารกล่องชิมดู , น้ำดื่ม และ ไก่พันธุ์ไข่ พร้อมอาหารไก่ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านกุหมัง หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

        ทั้งนี้กรมทหารราบที่ 152 ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค โควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ไปได้อย่างปลอดภัย เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

กรมทหารราบที่152

การให้ไม่มีที่สิ้นสุดผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า