แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจผู้เข้ารับคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564

991

        วันนี้ (5 มิถุนายน 2564) พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ภาควิชาการ) ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564  ณ  สนามสอบ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง และสนามสอบ มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นย้ำคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ “โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม” ท่ามกลางมาตรการการป้องกัน COVID-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด เพื่อความอุ่นใจ ปลอดภัยของผู้เข้าสอบ และผู้ปกครอง โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้กำลังใจน้องๆ ผู้เข้าสอบทุกคน พร้อมชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจในการรับการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกในครั้งนี้ เพราะเชื่อมั่นว่า การเข้าสอบในครั้งนี้ น้องๆ ผู้เข้ารับการทดสอบ ได้เตรียมตัว เตรียมใจมาเป็นอย่างดี ให้น้องๆ ได้ตั้งสติ และมีสมาธิในการสอบ เพื่อทำตามความฝันอย่างที่เคยได้ตั้งใจไว้ และจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาปกป้อง ช่วยเหลือ ดูแลพัฒนา ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไป และให้ทุกคนได้เชื่อมั่นว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จะเป็นการสอบคัดเลือก ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม อย่าได้กังวล ทุกกระบวนการในการสอบคัดเลือก

        ทั้งนี้ ภายหลังจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 – 18 ปี เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป) โดยได้กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2664 – 31 มีนาคม 2564  ที่ผ่านมา และมีการกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ภาควิชาการ) ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ซึ่งทางกองทัพบกภาคที่ 4 ได้จัดสนามสอบภาควิชาการ จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดปัตตานี,  สนามสอบ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ และสนามสอบ มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ยังคงปฏิบัติภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่จะให้โอกาสเด็กในส่วนภูมิภาค ในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารสู่เส้นทางเกียรติศักดิ์อัศวิน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า