หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง

600

        หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง บริเวณบ้านปิยะมิตร 3 หมู่ที่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 1 จุด พื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา

        โดยขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลใดแต่อย่างใด จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) ดำเนินการจัดทำบันทึกกล่าวโทษ ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และให้ประสานงานผู้ปกครองนิคมเบตง กล่าวโทษ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 ต่อ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

        พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่พบเห็นการกระทำผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

แหล่งที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า