ดูแลห่วงใย “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” สานความสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่

796

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกิจกรรมโครงการ “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น โดยเครื่องตรวจวัดหัวใจไฟฟ้า (EKG) ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เป็นผู้ดำเนินให้บริการทางการแพทย์ และให้บริการเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG), ตรวจโรคทั่วไป พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ และพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ตามโครงการ “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” ซึ่งมีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวน 37 ราย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 

        จากนั้น รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 58/5 บ้านอูแบ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับ นางแวมีเนาะ อาบูดี ผู้ป่วยติดเตียง (พิการประเภท 3) โดยศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จ่ายยืมเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้มีไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้านในพื้นที่ บ้านบาเจาะฯ อีกจำนวน 2 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในห้วงวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

ยกการ์ดไว้เราจะFightไปด้วยกัน

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า