กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยผลผลิตทางการเกษตร สู้ภัยโควิด (COVID-19) รอบที่ 3 ไปพร้อมกัน

935

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำกำลังพล ดำเนินการเก็บผลผลิตทางการเกษตรของหน่วย นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระการขนย้าย ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำ ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่

        ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้นำผลผลิตผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว นำมาแบ่งปันแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3 สำหรับในช่วงนี้หน่วยทหารของกองทัพบกจะได้นำผลผลิตออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ยกการ์ดไว้เราจะFightไปด้วยกัน

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า