จังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวโครงการเดิน – วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส เชิญชวนประชาชนวิ่งพร้อมกัน ทั้ง 13 อำเภอ กระตุ้นการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว

154

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ ชายหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชนาสิน สิมะดำรงค์  รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 นายบุญพาส รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส  ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม แถลงข่าวจัดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายแบะเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 กำหนดพิธีเปิดโครงการฯ เดิน-วิ่งพร้อมกัน ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ใช้นกเงือกเป็นสัญญาลักษณ์ในการวิ่ง โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายกับประชาชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแกจังหวัดนราธิวาส

          นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬา ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาโดยตลอด นราธิวาสสามารถสร้างนักกีฬาระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญ และมีการส่งเสริมมาโดยตลอด ด้านมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีมาตรการ และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ประกอบกับทางรัฐบาลได้เปิดประเทศ และเปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน หนึ่งหมื่นหกพันกว่าคน คาดว่า เมื่อถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่จังหวัดนราธิวาส

          ด้าน พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นอกเหนือจากงานด้านความมั่นคง การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังคงปฏิบัติควบคู่ไปกับงานการพัฒนาเศรษฐกิจ และอื่นๆอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการทุกส่วนที่ทำให้กิจกรรมเกิดขึ้น เพราะห่างเหินมานาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้หันมาดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ดังคำกล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องมาออกกำลังกาย” และเป็นที่หน้ายินดีที่จังหวัดนราธิวาสมีเยาวชน และประชาชนที่มากความสามารถในหลากหลายด้าน สามารถไปไกลถึงทีมชาติ  กิจกรรมในครั้งนี้ยืนยันได้ว่าชาวจังหวัดนราธิวาสพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีสิ่งใดให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ให้การสนับสนุน สามารถบอกล่าวกันเข้ามาได้ ยินดีจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

          นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  กองทุนพีฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้มีการประชุมคัดเลือกประเภทกีฬา เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้เลือกกีฬา เดิน-วิ่ง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเพศวัย ได้ร่วมกิจกรรม และขยายเส้นทางการเดินวิ่ง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละอำเภอได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ทั้ง13 อำเภอ ซึ่งจะร่วมวิ่งพร้อมกัน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ และนอกเหนือจากการส่งเสริมด้านกีฬาแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมในด้วยเศษรฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกด้วย

          ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4, ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และแม่ทัพน้อยที่ 4 ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งภายในงานมีการแสดงบนเวที และ การตีกลองบานอ เครื่องดนตรีโบราณ หนึางเดียวในจังหวัดนราธิวาส พร้อมกับมีบูธ อาหารสืบสานตำนานพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ มาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย สำหรับผู้สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจ Facebook เดิน – วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า