กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมดูแลความปลอดภัย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2565

201

          บรรยากาศการเปิดเทอมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทางโรงเรียนในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ รวมถึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 17 พ.ค.65 นี้

          ด้าน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำหน่วยในพื้นที่เข้มงวดดูแลความปลอดภัย ทั้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอมใหม่ ประจำปี 2565 หลังจากที่ได้ปิดการเรียนการสอนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้คุมเข้ม ดูแลความปลอดภัยเส้นทางตามแผนการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า