ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแบบ ๒ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160