รับซื้อพืชผักสวนครัวจากกลุ่มเกษตรกรบ้านเจาะเกาะ นราธิวาส บรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

144

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฟารม์ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จ่าสิบเอกหญิง พลอยรัตน์ เพชรเรียง รองผู้บังคับหมวดทหารพรานหญิงที่ 48 นำกำลังพลชุดเสริมสร้างความเข้าใจหญิง เข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการรับซื้อผลผลิตพืชผักสวนครัว เพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการนำไปประกอบอาหารใหักับกำลังพลในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48

          นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระการขนย้าย ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อ covid – 19 และเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ตามนโยบายของกองทัพบก สำหรับการรับซื้อในครั้งนี้ได้รับซื้อพืชผักสวนครัวได้แก่ ผักบุ้ง, หน่อไม้, ผักชีฝรั่ง, โหระพา, มะนาว และไข่ไก่ ชาวเกษตรกรดีใจที่เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกระจายรายได้สู่ชุมชนในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า