รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างความตื่นตัวในการรับรู้ทันข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่

134

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนะนำวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มาในพื้นที่บริเวณด่านตรวจบ้านจาเราะปีแซคละ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือ

          สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความตื่นตัว และรู้ทันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสร้างความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า