ตรวจความพร้อมการรักษาความปลอดภัยเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. 27 – 29 ก.พ. 67 นี้

104

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ฐานปฏิบัติการชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 3 บ้านน้ำตก หมู่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส /ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย เดินทางมาเป็นประธานการประชุมร่วม 3 ฝ่าย  เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เตรียมความพร้อมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ให้กับส่วนราชการต่างๆ ในห้วง วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

         จากนั้น พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง บ้านน้ำตก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้พบปะ และสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการ เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน สกัดกั้นพื้นที่รับผิดชอบ  เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน โดยให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อย่างเข้มงวด เสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยบูรณาการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้ง ได้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติงานตามนโยบายของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยได้ให้คำแนะนำในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป

         โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ได้ขึ้น เฮลิคอปเตอร์ ลาดตระเวนทางอากาศ ควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งแต่ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง ด้านจังหวัดนราธิวาส เพิ่มความเข้มข้น กำชับดูแลหน่วยที่ตั้ง หน่วยงานราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันกลุ่มก่อความไม่สงบก่อเหตุ ตลอดจนการลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ความปลอดภัยชีวิต ทรัพย์สินประชาชน และไม่ประมาทต่อสถานการณ์โดยเด็ดขาด  พร้อมทั้งเน้นย้ำการบูรณาการกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ให้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งความพร้อมด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัยทุกเส้นทาง รวมถึงการจัดการจราจรให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้มีข้อบกพร่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า