มอบความห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง

50

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2204 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ รองประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ ความต้องการในการช่วยเหลือด้านต่างๆ พร้อมกันนี้หน่วยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเบื้องต้น “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า