ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

36

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านกูนิง ตำบลประจัน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พันเอก ธนัญชัย จีระออน หัวหน้าฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมพิธีเปิดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยมี นาย รุ่งโรจน์  สะท้าน นายอำเภอยะรัง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำลังชุดคุ้มครองตำบล และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ผู้มีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

          สำหรับการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยนั้น เป็นการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วย แผนเผชิญเหตุ แผนปฏิบัติเมื่อมีภาพข่าว และแผนระงับเหตุ โดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี  ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า