ช่วยทาสี ขนย้ายอิฐขึ้นเขาควนเพื่อปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม ของวัดควนใน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

762

        ที่ วัดควนใน หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกำลังพลของหน่วยฯ ดำเนินการช่วยกันทาสี และขนย้ายอิฐตัวหนอนขึ้นไปยังสถานที่ปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม บนเขาควน ตามโครงการ “พัฒนาศาสนสถานวัดควนใน” ณ วัดควนใน ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า