ทหารพราน 46 ร่วมด้วยช่วยกัน ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

88

           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมกำลังพลประจำกองร้อย ร่วมกับ กองช่างเทศบาลตำบลรือเสาะ ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 93/16 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้ร่วมด้วยช่วยกัน ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้กับ นายพิชัย เพชรกาญจนมาลา ซึ่งเป็นประชาชนที่ยากไร้ บ้านพักชำรุดทรุดโทรม เพื่อเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความคงทนแข็งแรง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทหาร ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

          ทั้งนี้ นายพิชัย เพชรกาญจนมาลา ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและกองช่างเทศบาลตำบลรือเสาะที่เข้ามาช่วยเหลือที่พักอาศัยในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อเติมและซ่อมแซม และได้ดำเนินการแล้ว 50 % หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการส่งมอบบ้านลำดับต่อไป

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า