ติดตามสถานการณ์ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรง ร่วมใจ บูรณาการกำลัง ในการดำเนินการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตลอดห้วงการปฏิบัติงาน

857

        พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ ในการเดินทางกลับเข้ามาของคนไทยจากประเทศมาเลเซีย หลังประเทศมาเลเซียผลักดันชาวต่างชาติออกจากประเทศ เนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศมาเลเซีย ณ กองอำนวยการควบคุมการผ่านแดน บูรณาการส่วนราชการ ด่านศุลกากรสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ด่านตรวจคนเข้าเมือง และกองกำลังป้องกันชายแดน และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

        ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการ ที่ได้ร่วมบูรณาการกำลัง ในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตลอดห้วงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มอบ ชุด ppe /pe/ แว่นตาและถุงมือยาง ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า