ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก ใส่ใจ และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส COVID-19

952

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย,เจลล้างมือ และแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกัน และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ บ้านหาดทราย หมู่ที่ 10 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

        ทางด้าน ประชาชนในพื้นที่ มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ทหาร และให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี พร้อมทั้งตระหนัก ใส่ใจ และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดไปยังบุตรหลานและผู้สูงอายุได้ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่สาธารณะต่าง ๆ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ยกการ์ดไว้เราจะFightไปด้วยกัน

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า