ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร รายการ จับกระแสชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท )

494

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.