ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เน้นย้ำเพิ่มมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยหน่วย ร.152 พัน1 อ.บันนังสตา จ.ยะลา

781

         พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมมาตรการรักษาความปลอดภัย และชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของหน่วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152โดยมี พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 , พันโท เอกนฤน ปานบุญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 และกำลังพลให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้รับเข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติการที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาและแผนงานการปฏิบัติการที่สำคัญในห้วงต่อไป พร้อมทั้งแผนการรักษาความปลอดภัยรอบหน่วย ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152  อ.บันนังสตา จ.ยะลา

         สำหรับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ตามสมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้ทุกแนวทาง ทั้งการโจมตีโดยอาวุธวิถีโค้ง และการใช้กำลังเข้าตีต่อหน่วย การซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายสั่งการ ของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เยี่ยมเยียนพบปะกำลังพล เน้นย้ำเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบหน่วย กำชับการจัดเวรยามรักษาการณ์ บริเวณหอคอยยกสูง ให้มีการฝึกยิงปืน เพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธให้แก่กำลังพล การปฏิบัติงานทางด้านการข่าว สถานการณ์ความเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดตระเวน  รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ตลอดจนเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตน อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า