ติดตามชมรายงาน  สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ฝายมีชีวิต แหล่งต้นน้ำของคนในชุมชน ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลา 19.10 น. ทาง ททบ.5

627

 

ผลิตรายการโดย ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า