อบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันให้เยาวชนในพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา ห่างไกลจากยาเสพติด

175

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่อาคารดาหลาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 หมู่ที่ 3 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ร้อยตำรวจเอก ประโยชน์  สงแก้ว รองผู้บังคับกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 441 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อมด้วย กำลังพลหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4413 ร่วมกับ วิทยากรจากกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี นายสุระวงศ  คงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรม

          ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการโรงเรียนสีขาว นำเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภท และให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและห่างไกลจากภัยยาเสพติด รวมทั้งลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจตระเวนชายแดน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า