ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท )

274

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.