“เราขอมอบอินทผาลัมนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ แก่การละศีลอด ในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ของพี่น้องมุสลิม”

577

อินทผาลัม ผลไม้ประจำเดือนรอมฎอน

รอมฎอนเดือนแห่งศรัทธานำพาสันติสุข

ทหารพร้อมเคียงข้างประชาชน

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า