ทหารพรานมอบอินทผาลัมให้ประชาชนที่ผ่านสัญจรไป-มา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442

53

        พันโท ไพร   บุญเลี้ยง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 นำกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย แจกอินทผาลัมพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ผ่านสัญจรไป-มา บริเวณด่านตรวจร่วม 3 ฝ่าย (ด่านเจ้าพระยา) หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อไว้สำหรับนำไปรับประทานเปิดปอซอ (ละศีลอด) เนื่องในวันเทศกาลเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1442

        ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการดูแลตนเองในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนัก ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ซึ่งจากการปฏิบัติงานดังกล่าวทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ให้ความสำคัญต่อเดือนรอมฎอนในครั้งนี้

รอมฎอนเดือนแห่งศรัทธานำพาสันติสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า