สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “สร้างความมั่นคงในช่วง Covid-19”

885

รายงานพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “สร้างความมั่นคงในช่วง Covid-19” ออกอากาศวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงข่าวภาคค่ำ ททบ.5

#สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า