รายงานพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “มาตรการผ่อนปรนรถโดยสาร”

188

🎬 รายงานพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “มาตรการผ่อนปรนรถโดยสาร” ออกอากาศวันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 12.00 – 12.30 น. ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทาง ททบ.5

 

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า