ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (160,000.00)

418

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.