ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภายในบ้านพักรับรอง VIP (พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์) โดยวิธีคัดเลือก (531,570.00)

638

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.