ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่พักอาคารมโนรมย์ โดยวิธีคัดเลือก (512,010.00)

550

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.