ลงมือทำคือคำตอบ…

239

“…ลงมือทำคือคำตอบ จะให้พี่น้องที่

ได้รับความเดือดร้อนรอไม่ได้

ทุกคนรอความช่วยเหลืออยู่

เราต้องเข้าไปช่วยทันที

จะปล่อยให้ทุกคนโดดเดี่ยวไม่ได้…”

 

#เราไม่ทิ้งกัน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า