ฉีดพ่นหมอกควันปูพรมกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

81

           กองร้อยทหารพรานที่ 2008 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 จัดกำลังพล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านระแว้ง ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปูพรมฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่ตามโครงการเฝ้าระวังไข้เลือดออก สืบเนื่องจากมีการตรวจพบว่าราษฎรในพื้นที่ มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนกว่า 10 ราย จึงได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง จัดเจ้าหน้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก สำหรับกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่ ที่ช่วยกันดูแลด้านสาธารณสุขร่วมกัน

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า