ติดตามการปฏิบัติงาน แผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ และเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

489

        วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายจาก พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ให้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ และเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ให้การต้อนรับ

        พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน  แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีพื้นที่เมืองเศรษฐกิจและเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน 2 พื้นที่ คือ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอหนองจิก ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยรัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้า ประปา รถไฟ ในพื้นที่รับผิดชอบ  ให้มีการบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วน เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดคุ้มครองตำบล  รวมทั้งการใช้มาตรการทั้งมวลที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า