แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีบำเพ็ญบุญอุทิศถวาย หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พระอาจารย์ทิมธัมมธโร และ เป็นประธานในพิธียกปลียอดเจดีย์ทองคำวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี

1059

     วันนี้ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้จัด งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงอุปการะคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่ออดีตเจ้าอาวาสทุกรูป และในปีนี้ทางวัดราษฎร์บูรณะหรือวัดช้างให้ได้จัดให้มีพิธียกปลียอดเจดีย์ทองคำ ซึ่งทางวัดได้บูรณะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 และแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน

     โดยเมื่อเวลา 10.00 น ของวันนี้คณะศิษย์ยานุศิษย์ ของสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และพระอาจารย์ทิม ธัมมธโร พร้อมด้วยพระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ ตลอดจนอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป ทำพิธีทางศาสนาในช่วงเช้า และหลังจากนั้น เวลา 15.00 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางถึงวัดราชฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ เพื่อเป็นประธานในพิธียกปลียอดเจดีย์ทองคำ โดยประธานในพิธีได้ถวายพานธูปเทียนสักการะพระสุนทรปริยัติวิธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธียกปลียอดเจดีย์ทองคำ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้ว ศักการะบูชาพระเจดีย์ฉลองปลียอดเจดีย์ทองคำ ร่วมกับศิษย์ยานุศิษย์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์และใกล้เคียงที่มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า