Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ห่วงใย ใสใจ ประชาชน ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชน ในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 นำโดย ร้อยเอก สวาสดิ์  ฝ้ายเส็ม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4507 พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ นายเย๊ะ  แฉะ ราษฎร ผู้มีความเป็นอยู่ลำบาก และมีรายได้น้อย...

สร้างขวัญกำลังใจแด่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

           พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไผ่, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน และผู้พิการ ในพื้นที่...

หน่วยเฉพาะกิจยะลา ห่วงใย พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ประกอบอาหารพร้อมมอบถุงยังชีพ และอาหารกล่อง แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19

          วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. ที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4702 พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพร้อมด้วย พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47...

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในโอกาสสับเปลี่ยนกำลังในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ห้วงเดือนเมษายน 2565 

          วันนี้ 15 เมษายน 2565 พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำการสับเปลี่ยนกำลังในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเดือน เมษายน 2565 ในโอกาสนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบแผนแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต...

แม่ทัพภาคที่ 4 นำทีมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในความร่วมมือ ช่วยกันจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19 ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

        วันนี้ 14 พฤษภาคม 2564 พลโท​ เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรี​ ศานติ  ศกุลตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 และคณะนายทหารจากกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการสนับสนุน ร่วมมือ...

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดไพโรจน์ประชาราม อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ วัดไพโรจน์ประชาราม (วัดปลายนา) ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดไพโรจน์ประชาราม...

ไฟลท์แรก บินตรง เบตง คึกคัก นกแอร์ เปิดเคมเปญ เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ ...

            วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 12.15 น. ที่ ท่าอากาศยานเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสิรภพ  ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ร่วมไฟล์ทบินเช่าเหมาลำในเที่ยวบินที่ DD – 622...

ส่งมอบบ้าน ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” 

          วันนี้ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน หลังที่ 11 ในโครงการ...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Give For You รอยยิ้มสร้างฝันแบ่งปันเพื่อเธอ

         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, คณะบุคลากรทางการศึกษา, ประชาชนในพื้นที่  และ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญ​สาธารณะ​ประโยชน์​ตามโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 8 “Give For You รอยยิ้มสร้างฝันแบ่งปันเพื่อเธอ”      ...

มวลชนกลุ่มเสื้อเขียวจังหวัดนราธิวาส เดินทางไปถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเครื่องบินลำเลียงทหารอากาศ C-130 ของกองทัพอากาศ

          วันนี้ 3 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำมวลชน องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว) เพื่อไปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี...