Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

รู้นะ…ว่าไกล แต่ก็จะไปให้ถึง รวมพลังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid – 19 ในพื้นที่ จ.ยะลา

     ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ รวมพลังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด-19 นำโดย คุณมนัส บุญจำนงค์ ฮีโร่มวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิก และ คุณสุริยา ปราสาทหินพิมาย นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 4703 ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมมอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากจากเชื้อไวรัส Covid – 19 ในพื้นที่...

เปิดกิจกรรม “พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย” เสริมความรู้ให้กับบุคลากรในพื้นที่ จชต. เป็นวันแรก

          วันนี้ 16 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรม "พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ" โดยมีผู้แต่ละหน่วย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา...

มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.พัทลุง

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพล, ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม พร้อมยารักษาโรค  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร...

พิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก ทิม เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

สยศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน และบูรณาการด้านการพัฒนาระดับจังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรีเฉลิมพล จินารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนาในระดับจังหวัดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565...

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

        วันนี้ที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นางเงินยวง...

เกศาสานใจ บริการตัดผมให้กับนักเรียน พร้อมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่

       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ที่ โรงเรียนตาดีกานารีตุลย์อามาลลียะ หมู่ที่ 1  บ้านเจาะไอร้อง ตำบลจวบ   อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับครูและนักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมในโครงการเกศาสานใจ บริการตัดผมให้กับนักเรียน...

ฝึกสอนศิลปะกีฬามวยไทยให้เยาวชนลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ฐานปฎิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4803 บ้านยานิง หมู่ที่ 2 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดทำการฝึกสอนศิลปะกีฬามวยไทยให้เยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์,...

พบปะให้กำลังใจผู้พิการในพื้นที่ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา “ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวประชาชนกลุ่มเปราะบางของ นายฮาซัน  มะอูมา และ นายฟีกีย์  มะอูมา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และสติปัญญา  ณ  บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่...

เจ้าหน้าที่พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมาก ต้นน้ำทะเลสาบเขื่อนบางลางใกล้กับชายไทย-มาเลเซีย

    วันที่ 4 เมษายน 2564 พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ พันตำรวจโท กรณ์  ไชยเสือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ประสานเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองธารโต...