แม่ทัพภาคที่ 4 สร้างความร่วมมือกับคณะทำงานในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19  จังหวัดนราธิวาส พร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

495

         วันนี้ (17 สิงหาคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่อาศัยกลไกการทำงานจากคณะประสานงานระดับพื้นที่ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ด้วยการจัดหาสิ่งของอุปโภค-บริโภค ของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส

        จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ดินทางต่อยัง โรงเรียนบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลบาเจาะ ประจำศูนย์เฝ้าระวัง สังเกตอาการไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ซึ่งเป็นเป็นศูนย์ที่ย้ายมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันมียอด จำนวน  10 ราย นอกจากนี้ยังได้พบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เชิญชวนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ตลอดจนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ชุด PPE อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากไวรัส covid-19 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ ก่อนแม่ทัพภาคที่ 4 จะได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนบาเจาะ สำหรับรองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง กลุ่มสีเขียว สามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 – 150 เตียง คาดว่าจะเเล้วเสร็จใน 2 อาทิตย์นี้

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ คณะที่ทำงานเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอบาเจาะ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และหารือแนวทางให้การสนับสนุน ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานเตรียมการ เติมเต็มการปฏิบัติต่างๆให้พร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มีการดำเนินการเชิงรุกถึงความสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ได้ตระหนักรู้ ทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อลดอัตราจำนวนของผู้ติดเชื้อ และแม้จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในพื้นที่คือน้ำใจของพี่น้องคนไทย ไม่ว่าจะภูมิภาคไหน ศาสนาใด น้ำใจของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยในพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ  และกำลังพล โดยไม่ต้องรอสั่งการ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณการทำงานทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์พลังของความเข้มแข็ง ให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน

เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า