ประชาสัมพันธ์

ทหารพราน 41 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน ขณะปฏิบัติหน้าที่ ใน อ.รามัน จ.ยะลา

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 16.45 น. พันตรี ชิงชัย  ชินณวงษ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมคณะ เร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณถนนเส้นวงเวียนตะโละหะลออย่างเร่งด่วน ในขณะที่กำลังเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลานั้น ก็มีชาวบ้านในพื้นที่ขับรถพร้อมชะลอความเร็ว และตะโกนขอความช่วยเหลือว่า "#ข้างหน้ามีเหตุรถชนกันขอให้ทหารไปช่วยดูหน่อยครับ" สิ้นสุดคำพูดของชาวบ้าน เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41...

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจ นำข้าวสารกว่า 1,600 ช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี...

ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย บ้านยาบี ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 1 บ้านยาบี ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กองร้อยปืนเล็กที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่พบปะ และให้กำลังใจ...

หารือการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรชาวไทยพุทธที่ยากจนและด้อยโอกาส พร้อมร่วมเดินหน้าให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

          วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 3 สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า...

ฉก.ทพ.46 ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดฟื้นฟูอาคารสถานที่, บ้านเรือน,ซ่อมรถจักรยานยนต์, ซ่อมไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลดในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส...

ทหารพราน 44 เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพื่อให้กำลังใจ มอบความห่วงใยกันถึงบ้าน พร้อมทั้งยังร่วมปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในชุมชน 

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่บ้านตะโละโต๊ะโน หมู่ที่ 6 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ และให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ “ไม้เท้าช่วยพยุงเดินแบบ 4...

มอบ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”ตามนโยบายของกองทัพบก

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 จัดกำลังพลลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด ให้กับเด็กนักเรียน ตามโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เพื่อให้น้องๆนักเรียน...

พี่ทหาร จัดโครงการ “ติวเพื่อน้อง” เพิ่มความรู้ในวิชาภาษาไทยให้น้องนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-NET

          ชุดเสริมสร้างความเข้าใจหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 1 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4701 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดโครงการ "ติวเพื่อน้อง" วิชา ภาษาไทย  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนสันติศาสตร์ ตำบลบันนังดามา อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อให้น้องนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะวิชาภาษาไทยในการเตรียมตัวสอบ...

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ อส.ทพ.ธนภัทร  เหมมณี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ จชต.

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่ วัดบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ อาสาสมัครทหารพราน ธนภัทร ...

พบปะครูสอนศาสนาและนักเรียนตาดีกา พร้อมร่วมกิจกรรมเสาธง 5 นาที ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้กับนักเรียนในพื้นที่ จชต.

          วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนสอนศาสนาตาดีกาบ้านบือแนกาแยง หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้ ร้อยโท กิตติ เกื้อเพชร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่...