รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงใต้ มอบนโยบายของรัฐบาล สั่งลุย ให้ทุกหน่วยยกระดับพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้กับประชาชน

68

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบของบำรุงขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี จำนวน 500 ชุด พร้อมให้โอวาท

          จากนั้นเดินทางไปที่ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้กับบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง  พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ผู้แทนทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ฯ กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้เป็นการมามอบแนวทางนโนบายและการพลิกฟื้นพัฒนาพื้นที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้น เชื่อมั่นว่าความพยายามของรัฐบาลที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกสร้างโอกาส สร้างรายได้ ทำให้ผู้คน และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยว มาลงทุน มาใช้ชีวิตในพื้นที่ให้มากที่สุด พร้อมสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต การใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มาสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติในทางจิตวิทยาให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยถึงแม้ในพื้นที่จะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา แต่เราจะไม่มีการแตกแยก มีความรัก ความสามัคคี และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมร่วมกันทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์ความรุนแรงสู่โอกาสและความสงบสุขได้ ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยพัฒนาและยกระดับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การสร้างความเข้าใจ การให้บริการพี่น้องประชาชนให้เกิดความสะดวกในการดำเนินการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างเร็วที่สุด อีกทั้งยังมีในส่วนของเรื่องความปลอดภัยที่อยากจะให้ดูแลอย่างเคร่งครัด มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างเข้มงวด เพื่อดึงดูดให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาต่อไป

          จากนั้นคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมบูธวิสาหกิจชุมชนของผู้ประกอบการให้พื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และมอบอินทผลัมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถือศีลอดและประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า