ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับพลทหาร เสริมแนวทางสร้างอาชีพ ก่อนปลดประจำการ

942

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. มณฑลทหารบกที่ 46 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก โดยกำลังพลทหารกองประจำการ ผลัดที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการตัดแต่งทรงผมชาย ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ (การตัดแต่งทรงผมชาย) ณ ห้องอบรม กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี มาเป็นผู้ฝึกอบรมความรู้ให้กับทหารกองประจำการ เพื่อให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งทรงผมชาย และนำไปเป็นแนวทาง ที่ได้ไปในการประกอบวิชาชีพ สร้างอาชีพเสริมได้ เมื่อปลดจากกองประจำการ โดยการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวมี พันเอก วิชาญ สาริกะพันธ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 46 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

          ทั้งนี้ การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อเป็นการพัฒนาทหารกองประจำการ ให้สามารถนำความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทหารกองประจำการ ที่จะได้มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต ภายหลังจากปลดประจำการไปแล้ว

มณฑลทหารบกที่46
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า