ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าโรงเรียน จปร. จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กพิเศษ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส หน่วยบริการรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว รวมถึงเป็นการพัฒนาสุขภาพจิต เพิ่มทักษะพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น...

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ดูแล“พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย”

          เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 โดยพันตรี สมใจ สุริการ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และผู้ช่วยฝ่ายยุทธการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/กำกับดูแล และให้กำลังใจการปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ และ...

ซ่อมแซมฟื้นฟู ทำความสะอาดชุมชนและโรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย กำลังพลจิตอาสา กองร้อยทหารพรานที่ 4112 และ กองร้อยทหารพรานที่ 4116  ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการพัฒนาซ่อมแซมฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์...

ซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

           เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จัดกำลังพล เข้าให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม ฟื้นฟูบ้านเรือนของ นายนิหมะ  นิเลาะ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย น้ำป่ากัดเซาะตลิ่ง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย  ณ  บ้านเลขที่ 47/6 หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

              เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ที่เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังพลร่วมกันสวดมนต์บูชาธรรมและเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระประจำสัปดาห์...

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำ “ทุกกระบวนการต้องโปร่งใส ยุติธรรม” สร้างความเชื่อมั่นต่อการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในพื้นที่ จชต.

          วันนี้ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, ศาลาประชาคม อำเภอยะหา...

แม่ทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ร่วมละศีลอด (เปิดปอซอ) กับผู้นำศาสนา ส่วนราชการ และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน 1445

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.50 น. ที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะฯ ร่วมกิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ละศีลอด...

ศปป.5 กอ.รมน. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับทราบปัญหา และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

          วันนี้ (19 มีนาคม 2567) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5...

“…เรายังคงยืนยันเจตนารมณ์ ชี้ให้เห็นว่า..การพูดคุยเพื่อสันติสุข เป็นสิ่งที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้ความสำคัญในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง…”

พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า   ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

“ไร้มนุษยธรรม” ผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบยิง จนท.อส. ขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 20.50 น. กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จำนวน 3 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน เป็นพาหนะและได้ร่วมการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่ นายหมู่ใหญ่ อาลียัส รีจิ อายุ 40 ปี สังกัด...