ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ และสถานที่ต่าง ๆ (Big Cleaning Day) หลังจากสถานการณ์น้ำลด

94

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษาฯ, ส่วนราชการต่าง ๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันฟื้นฟู และพัฒนา (Big Cleaning Day) พื้นที่ต่าง ๆ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ “น้ำท่วม” อันเนื่องมาจากฝนตกหนักแบบฉับพลันติดต่อกันเป็นเวลานาน

          โดยได้ดำเนินการฯ ณ สถานศึกษา, สถานที่สำคัญทางราชการ และบ้านพักอาศัยของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทั้ง 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอสายบุรี อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อให้สถานที่ต่าง ๆ กลับมาสู่สภาวะปกติ หลังจากสถานการณ์น้ำลดลง

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า