ผบ.มทบ.42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหาร อ.เมืองสตูล จ.สตูล

3719

          ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ณ  สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสมนันรัฐบุรินทร์ โดยมียอดตรวจเลือก 986 คน แบ่งการตรวจเลือกออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค.63 ยอดที่เปิดรับเข้ามาเป็นทหารกองประจำการจำนวน 209 คน ซึ่งวันที่ 31 ก.ค.63 มียอดเข้ารับการตรวจเลือก 488 คน ยอดรับหมายเรียก 472 คน และยอดต้องการเข้ากองประจำการ 106 คน ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

          ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับญาติและผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก

มณฑลทหารบกที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า