ทหารพราน 48 ช่วยฟื้นฟูสถานศึกษาหลังน้ำลด ให้กลับสู่สภาพเดิม

32

        เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. พันเอก ถนอมพงษ์  เรืองจันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ช่วยพัฒนาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังน้ำลด จากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยช่วยกันเก็บกวาดสิ่งสกปรก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ชำรุดเสียหาย ล้างพื้นอาคารเรียน ฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงเรียนราชพัฒนา บ้านปิเหล็งเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า