ฝ่ายความมั่นคงยะลา เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง

68

     พลตำรวจตรี ทินกร  รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี ผู้แทนจังหวัดยะลา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายกเทศมนตรีนครยะลา นายอำเภอเมืองยะลา ร่วมปล่อยแถวกำลัง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 170 นาย ออกปฏิบัติงาน

     ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำการปฏิบัติให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในวันลอยกระทงประจำปี 2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้กำหนดให้ทุกพื้นที่มีมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

     ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดยะลายังปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามที่จะก่อเหตุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และทำให้พื้นที่ให้ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ ขอให้ทุกฝ่าย ร่วมแรง ร่วมใจกันในการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยการออกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางหลัก เส้นทางรอง ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ตลอดจนจำกัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน ตรวจค้น หอพักบ้านเช่า เพื่อค้นหาและจับกุมตามหมายจับคดีความมั่นคง คดีค้างเก่า อาวุธปืน วัตถุระเบิด สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยในการก่อเหตุ เพิ่มความเข้มในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน โดยเฉพาะสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงหรือจัดกิจกรรมรื่นเริง รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า